Ski Area New Snow Surface Conditions Trails Acres Percent Lifts
Alpine Mountain - -
Bear Creek Ski Area - -
Big Boulder - -
Blue Knob - -
Blue Marsh - -
Blue Mountain Ski Area - -
Boyce Park - -
Calenders Windy Acres - -
Camelback Ski Area - -
Camelback Ski Area - -
Camelback Ski Area - -
Crystal Lake Ski Center - -
Eagle Rock - -
Elk Mountain Ski Resort - -
Hidden Valley Four Seasons Resort - -
Jack Frost - -
Montage Mountain - -
Montage Mountain - -
Mount Airy - -
Mount Pleasant of Edinboro - -
Mount Tone Ski Area - -
Mystic Mountain - Nemacolin Resort - -
Seven Springs - -
Shawnee Mountain Ski Area - -
Ski Big Bear - -
Ski Denton - -
Ski Liberty - -
Ski Roundtop - -
Ski Sawmill - -
Skytop - -
Sno Mountain - -
Spring Mountain Ski Area - -
Tanglwood - -
Tussey Mountain - -
Whitetail - -
Willowbrook Ski Area - -